“സൈബര്‍ സേഫി”-ല്‍ ഇരുമ്പനം സ്കൂളും

അന്താരാഷ്ട്ര സൈബര്‍ സുരക്ഷാ വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി സൈബര്‍ പോലീസ് സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട ദേശീയ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സെമിനാറില്‍ സ്കൂളിലെ “സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്​വെയര്‍ കൂട്ടായ്മയിലെ” അംഗങ്ങളായ അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.  ദേശീയ തലത്തില്‍ നടന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ പോസ്റ്റര്‍ കോമ്പറ്റീഷനില്‍ പങ്കെടുത്ത സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാത്ഥിയായ അഭിനവ് തോമസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും അധ്യാപകനായ തോമസ് യോയാക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. ആഗസ്റ്റ് എട്ടാം തിയതി നടന്ന സൈബര്‍ സുരക്ഷാ എക്സിബിഷനില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ റിമല്‍ മാത്യു, അഭിനവ് തോമസ്, മനു സി കൌമ, കുര്യന്‍ ജോര്‍ജ്, അമല്‍, വിവേക് എന്നിവരും അധ്യാപകരായ തോമസ് യോയാക്ക്, സനല്‍ കുമാര്‍ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. യൂസര്‍ അധിഷ്ഠിതമായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സുരക്ഷ, മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്, അന്യ ഭാഷാ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് മലയാളത്തില്‍ സബ്ടൈറ്റിലുകള്‍ നല്‍കുന്നവിധം, ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളെ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റുന്ന “ധ്വനി”, എന്നിവ കൂടാതെ കമ്പൂട്ടറിന്റെ ഹാര്‍ഡ്​വെയര്‍ ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റാളില്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നു. കാണികളുടെ തിരക്കുകൊണ്ടും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അവതരണ പാടവം കൊണ്ടും  ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സ്റ്റാള്‍ എന്ന അഭിപ്രായവും സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റാള്‍ നേടി.

Advertisements

Swathanthra Software Koottayma – First Meeting Details

The first meeting of the Swathanthra Software Koottayma held here in the school main hall was attended by upper primary and high school students ,teachers and free software activists from various fields.It is the first free software user group for students ever formed in Kerala.

Vision of Swathanthra Software Koottayma

To create a free thinking group which incorporates the core values of Free Software and uses it to make themselves equipped with the knowledge by utilizing their freedom for the better of the society through gaining knowledge, sharing and collaborating. The group will be a place were students, teachers and other members of the society will engage in healthy discussions of curriculum, syllabus, technology etc..

Activities

 • Discuss on various Free Software technologies through presentations and demonstrations by students and teachers
 • Screening of Movies that induce sense of social responsibility in students.
 • Collaborative studies during exams.
 • Discussing on improving matters at Schools, Environment and the Society through the use of technology.
 • Free Software Community Members will handle presentations and workshops for the group.
 • Participate in Free Software group meetings and gatherings.
 • Participate in Free Software and other Technology programs representing the school by demonstrating technologies used in the school and suitable for students.
 • Bring out quarterly Free Software based newsletters.
 • Generate ideas for simple applications for the school and society and develop them through collaboration with the community.

SSK First Meeting Details.

Date 10/07/2009
Time 3pm – 4.30pm
Venue School Main Hall and Multimedia Room
Attendees
 • Teachers
 • Students of 7th, 8th, 9th and 10th
 • Free Software Community (ILUG Cochin) Members

15.00 – 15.20

Introductory Session on Free Software by Venkat

( ILUG Cochin Member )

 • Freedoms
 • History of GNU Project
 • GNU/ Linux Operating Sytem
 • Introduction to Software Licenses
 • GNU GPL

15.20 – 15.45

Malayalam Computing

RImal, Abhinav and Geegu ( Class 10 Students )
Sanal Kumar (Malayalam Teacher )

 • History of Malayalam Computing
 • Swathanthra Malayalam Computing Project.
 • Logic of Inkscript and Malayalam typing.
 • Introduction to applications like the English to Malayalam dictionary and the text to
  Speech application Dhvani.

  • Setting a gradient as the background
  • Concept of Layers
  • Creating a Logo with ScriptFu
  • Merging the layers and exporting to an Image File.
   • Meetings on Every Second Friday of the Month.
   • Next Month Student Volunteer would be selected.
   • More questions and doubts from students
  • 16.30

  Conclusion

 • 15.55 – 16.30

Making a poster using GNU Image Manipulation Programme ( GIMP)
by Thomas Yoyaku (Chemistry Teacher and I.T.Coordinator)

The meeting concluded with a brief speech by Sameer Thahir and

he had some suggestions on improving the meeting.